Activiteiten van 'het Beleg van Venlo' in 2017:

vragen en aanmelden via info@hetbelegvanvenlo.nl 
tenzij anders aangegeven,

voor lokaties zie GoodFoodCommunity Venlo